Bilag vedr. forslag til asfaltering af Lodbjerg Hede Vej

Bilag til punkt 8 Forslag om asfaltering af Lodbjerg Hede Vej

Hermed forslag om asfalt, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling i august 2023, samt motivering herfor.

 

Forslag til generalforsamlingen:

  1. Kun ejere, der har grund nord for Røjklitvej kan stemme om, hvorvidt Lodbjerg Hede Vej og Tambjergvej skal asfalteres, eller ej, idet de skal betale omkostninger ved asfaltering.

 

Uanset udfaldet af forslag 1 stemmes der om forslag 2 forslag.

 

  1. Bestyrelsen skal igangsætte asfaltering af Lodbjerg Hede Vej og Tambjergvej, sådan at omkostninger betales af de grundejere, der bor nord for Røjklitvej, og hvis betalingen for hver af disse grundejer bliver mindre end 5.000 kr inklusiv moms.

 

Motivering.

Vi har et skønt område her i Lodbjerg Hede med store grunde og mange træer, som giver læ og lidt skovpræg, og der er lavet mange skønne stier til gode vandreture.

 

Vores grusveje er ofte i forfærdelig stand, ja nogle gange næsten ufremkommelig på grund af store huller, hvor vandet samler sig og gør vejene endnu dårligere. Se billedet. Bilerne bliver beskidte og tager skade af de mange rystelser. Sten sætter sig fast i dækkene med risiko for skader, osv.

Indsæt din egen tekst her:

Lodbjerg Hede Vej og Tambjergvej benyttes af grundejere nord for Røjklitvej. Derfor er det rimeligt, at det kun er grundejere nord for Røjklitvej, der betaler til asfalt. Udgiften hertil er udregnet til ca 4.000 kr pr husstand. (Pris fra 25.5.23:Asfalt fra NCC 1.050.000 kr + finafretning 75.000 kr. = 1.125.000 kr. Fordelt på 264 grundejere bliver det 4.260 kr). Husenes værdi stiger sikkert mindst dette beløb i værdi med gode asfaltveje, men mest af alt, vi vil få en behagelig køretur til og fra vores sommerhuse.

 

Vejstykket af Tambjergvej fra Røjklitvej til svinget ind på Lodbjerg Hede Vej er en kommunal grusvej. Kommunen har planer om at overdrage dette vejstykke til Lodbjerg Hede Grundejerforening som grusvej. Det betyder, at vi fremover også kommer til at betale for vedligeholdelse af dette vejstykke.

 

Jeg har kontaktet Ringkøbing-Skjern Kommune for at høre, om kommunen vil asfaltere deres del af Tambjergvej, inden overdragelsen. Jeg henviste til, at både vi grundejere og kommunen vil få fordele af, at asfaltere Lodbjerg Hede Vej og Tambjergvej. Vejene benyttes af hjemmehjælpere, renovationsfolk, ambulancer mm. For kommunen, som kalder sig naturens Rige, vil det være bedst at få positiv omtale blandt borgere og gæster, hvilket de dårlige grusveje ikke medvirker til

 

Det er lykkedes at få Ringkøbing-Skjern Kommunes tilsagn, om at asfaltere deres del af Tambjergvej, hvis vi asfalterer grundejerforeningens del.

 

Jeg ser forslaget som et unik tilbud til at få Ringkøbing- Skjern Kommunes hjælp til udgiften. Det synes jeg ikke, at vi skal forpasse.

 

Hvert år har grundejerforeningen udgifter til vedligeholdelse af grusveje. Fra 20/21 står der i regnskabet:

18.612 kr Grus, udlægning og høvling

58.998 kr Lodbjerg Hede Vej

29.400 kr Støvdæmpning

28.758 kr Dræn og grøfter

Jeg ved ikke, hvor meget af ovenstående, der angår Lodbjerg Hede Vej og Tambjergvej, men med asfaltering kan der spares en del af disse udgifter hvert år fremover.

 

Se flg. fra kommunen:

 

Hej Bjarne

 

Her en bekræftelse, som du gerne må foreligge på generalforsamlingen:

 

Ringkøbing Skjern Kommune er fsva. den på kortet viste blåt skraveret del af Lodbjerg Hede Vej. (den del Lodbjerg Hede Vej, som jeg forstod på jer, at I mente engang også hed Tambjergvej ligesom den nordlige del fortsat gør? – men den nordlige del, altså det der i dag hedder Tambjergvej, den del kan kommunen selvfølgelig ikke asfaltere, da det er private fællesvej). Det handler alene om det på kortet viste blåt skraveret del af Lodbjerg Hede Vej.

 

Og kommunens beredvillighed til at asfaltere grusvejen i det blåt skraveret areal er ikke bundet op på , som en betingelse, at det lige netop er dem nord for en bestemt vej, der betaler for en del af eller hele andelen af asfalteringen af den private  fællesvej. Det udløsende for kommunens beredvillighed er alene at kommunen kan konstatere, at den privat del af Lodbjerg Hede Vej er blevet asfalteret på den ene eller anden måde.

Venlig hilsen

 

Christoffer Øbro

 

Land, By og Kultur

Vej og Park

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Direkte 9974 1553

Telefon 2091 8657

E-post christoffer.oebro@rksk.dk

 

Bjarne Tholsgaard

Tranebærvej 10         og

Marktoften 4, 6950 Ringkøbing

 

bjarne.tholsgaard@gmail.com