Nyhedsbrev december 2020

Nyhedsbrev december 2020

Med dette nyhedsbrev sender bestyrelsen alle medlemmer et ønske om en glædelig jul og et godt nytår.

Vejene:
Vi prøver at vedligeholde vejene så godt, som vejrliget tillader det. Vores erfaringer og råd fra vej-entrepenør siger, at så længe der står vand i hullerne, er det omsonst at høvle. Det betyder, at vi ved lange regnejrsperioder får dårlige veje.
Vi er ved at undersøge, om vejene kan vedligeholdes med andre materialer eller med en anden behandling.

Kloakering:

Ringkøbing-Skjern Forsyning udsender nyhedsbreve om status for sommerhuskloakering. Hold jer opdaterede ved at tilmelde jer nyhedsbrev og sms-besked direkte på www.rsforsyning.dk (På forsiden er der et emne, der hedder sommerhuskloakering)
Herunder info fra sidste nyhedsbrev (nr. 2)

Tidsplan for Rørsangervej

Den 4. januar 2021 starter kloakering på Rørsangervej. Først udføres kloakarbejdet i stamvejen og derefter stikvejene. I uge 1 (4/1 – 8/1) spærres stamvejen, og det betyder at der som udgangspunkt kun vil være gående adgang til alle sommerhuse på vejen i den uge. Efter uge 1 er stamvejen åben, og så er det kun de stikveje, hvor der arbejdes, der vil være spærret. Der vil altid være gående adgang til sommerhusene. Biler kan parkeres på Klevevej.

Tidsplan for hele Etape 1, Lodbjerg Hede syd for Røjklitvej:
Udføres i 1. kvartal 2021: Rørsangervej, Sivsangervej, Klevevej,
Udføres i 2. kvartal 2021: Brunbjergvej, Løvsangervej,
Udføres i 3. kvartal 2021: Gransangervej
Udføres i 4. kvartal 2021: Egernvej

Der tages forbehold for at der kan ske ændringer i tidsplanen. Ændringer i tidsplanen vil blive sendt ud på SMS, og forsyningen anbefaler derfor at man tilmelder sig deres SMS-service på forsiden af sommerhuskloakering.dk

Arbejde på egen grund / skelbrønde:
Det er vigtigt, at du venter med at få arbejdet udført på egen grund, indtil I får påbudsbrev fra kommunen. Oversigt over fastlagte skelbrønde findes på forsyningens hjemmeside under ”FAQ”

 

Vi håber, det bliver til mindst mulig gene og mest mulig gavn for alle.
Har I spørgsmål, kan de rettes til Ringkøbing Skjern Forsyning på tlf. 96748500 eller på mail: kundecenter@rsforsyning.dk

Legeplads:
Vi har fået et spændende oplæg fra HedeDanmark til vores to store legepladser på Birkealle og Sivsangervej. Det er vores ønske, at genetablere legepladserne som naturlegepladser; da naturlegepladser er dyre, er vi gået i gang med at søge penge hos forskellige fonde.

Grøfter:
Der er etableret en grøft på Risbjergvej – i den østlige ende. Vi håber, dette vil mindske gener med overfladevand.

Nyhedsbreve:
Endnu en gang er det vigtigt at understrege, at hvis I af en eller anden grund stadig modtager nyhedsbreve – selvom I ikke længere har sommerhus på Lodbjerg Hede – skal I aktivt afmelde.

Mvh.

 

Lodbjerghede Grundejerforening