Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023

Underskrevet referat af ekstraordinær generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Underskrevet referat fra generalforsamling 2023

Formandsberetning 2023 Lodbjerghede grundejerforening

Regnskab 2022-2023

Bilag vedr. forslag til vedtægtsændringer

Bilag vedr. forslag til særskilt afstemningsprocedure for punkt 8 på dagsordenen

Bilag vedr. forslag til asfaltering af Lodbjerg Hede Vej

Tilbud hørende til asfalt forslag