God adfærd på Lodbjerg Hede

God adfærd i forhold til bål ved sommerhuset (delvist beredskabsstyrelsen)

  1. Brug så vidt mulig bålfad
  2. Du skal huske at placere dit bålfad mindst 10 meter fra bygninger. Har du huse med stråtag i nærheden, så skal bålfadet placeres mindst 15 meter fra disse huse.
  3. Har du nåletræsbevoksning i haven eller i nærheden af der, hvor du vil placere dit bålfad? Så skal du sørge for at være mindst 15 meter fra denne bevoksning. Samme regler gælder ved marker og lignende arealer.
  4. 15 meter er den samme distance som bålfadet skal være væk fra letantændelige og brandfarlige stoffer.
  5. Hold øje med vinden! Hvis vindhastigheden ligger mellem 5,5 og 10,7 m/s, så skal afstandene nævnt ovenfor fordobles i den retning som vinden blæser.
  6. Hvis vindhastigheden overstiger 10,7 m/s, så er det ikke tilladt at lave bål i dit bålfad. Har du allerede tændt bålet, så skal det slukkes omgående.

 

God adfærd i forhold til beplantning ved sommerhuset

Du har som sommerhusejer ansvar for de træer som står på din grund. Hvis de bliver meget store kan de nemt udgøre en fare under storme. Hold derfor øje med, om dine træer trænger til at blive fældet.

Nedsavede grene og træer bliver tørre og udgør brandfare, hvis de henligger på grunden gennem længere tid.

Vi anbefaler at du får skåret ned op til vores arbejdsdage og så aftaler flisning med bestyrelsen (hvor du selv skal deltage).

Det er ikke tilladt at placere nedsavede grene og træer som del af skel mellem sommerhusene.