Referat fra bestyrelsesmøde 21-9-23

Referat fra bestyrelsesmøde i Lodbjerghede Grundejerforening d. 21/9-23

Bestyrelsen besigtigede d. 17/9. den ureglementerede udvidelse af Lodbjerg Hede Vej og valgte at anmelde det som hærværk til Midt og Vestjyllands Politi, da det er lavet uden bestyrelsens vidende og godkendelse.

Det noteres at Bjarne synes det var en overreaktion og at han var uenig i brugen af begrebet hærværk.

Følgende blev aftalt med de ansvarlige for ødelæggelsen:

Jorden fra udvidelsen bliver fjernet og der tages bestik af genplantning af lyng og andet derefter.

 

  • Arbejdsdagen -Vi mødes fredag kl. 16 til teltrejsning og snakker opgaverne igennem.

 

  • Asfalt

Bjarne fremlagde et tilbud på grus-belægning, bundsikring og asfalt på Lodbjerg Hede Vej og Tambjergvej med ½ meter indstik på sidevejene til et beløb under 5.000 kr. pr. grundejer, som et fast beløb gældende indtil den 30.06.2024.

De øvrige i bestyrelsen påpegede, at udgifter til grøfter og længere indstik på sidevejene skal medregnes i det samlede projekt, og at indstik udføres som oprindeligt beskrevet på 5 meter, at der skal afsættes penge til vandafledning/dræn og at der skal være afsat et rimeligt beløb til uforudsete udgifter, så vi er helt sikre på at projektet kan udføres for max 5000 kr pr grundejer i Nord.

Dette kan ikke holdes indenfor budgettet. Derfor bliver der ikke asfalt i denne omgang.

 

  • Bestyrelsens opgaver – grus og veje = Bjarne

Grøfter og dræn = Michael. Ellers fortsætter bestyrelsen med samme opgaver.

 

  • Årshjul- Bestyrelsesmøder d. 14/10 (efter arbejdsdagen) hos Michael, torsdag d. 16/11 kl. 18.00 hos Tina, 11/1-24 kl. 18.00 hos Bjarne, d. 23/2 kl 17.00 på Sandgården med påhæng fra kl. 19.00. d. 11/4 kl. 18.00 hos HH, 25/5 arbejdsdag og efterfølgende bestyrelsesmøde. D. 20/6 kl.18.00 hos Poul

Generalforsamling d. 10/8

 

  • Forsikring- Vi har undersøgt om det er påkrævet vi har en forsikring, der kan dække for eventuelle skader ifb. Arbejdsdagen og Advokaten har svaret;

at så længe vi ikke sætter folk til at lave risikofyldt arbejde, hvor foreningen ikke har mulighed for at lave tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, kan vi ikke drages til ansvar.

Der kan tegnes forsikring, men selskabet siger, at der er et stort gråzoneområde i disse sager, hvor der så ikke dækkes alligevel. Så på disse grundlag har bestyrelsen konkluderet, at:

Folk der hjælper på arbejdsdagen, vælger selv opgaver og må selv sørge for sikkerhedsudstyr og dækkes af deres egen fritids-ulykkesforsikring.

 

  • Mågedalen- drænprojekt. På grund af foreningens ejerandel af P-plads skal vi betale 6.410 kr til vejbidrag.

 

  • Lupinsøen – Status er, at de går i gang slut i oktober. Ved uddybning af søerne, bør der så være redningsposter? HH hører trygfonden.