Referat fra bestyrelsesmøde 1-4-2023

 • Gennemgang af sidste referat

Der undersøges for kortlægning af dræn og grøfter- Johs,
skiltning i området- Tina,
græsslåning- HH,
priser for vedligehold af veje- Michael/Poul.

 

 • Kort over flis og grus depoter

Det er lavet og lagt på hjemmesiden, kommer på nyhedsbrev og er kun til stikveje

 • Vejsyn og andet med forsyningen

De får tid til udbedring i juni. Michael sender rapport

 • Lupinsøen

Renses tidligst til sep. Venter på tilladelse- HH

 • Petanquebanen ved Sivsangervej trænger til en opløftning – HH taler med Lars
 • Dræn – Pilesangervej – info til nye grundejere + gps. – Vi venter og ser.
 • Tinglysning RAH og måske fællesudgift til dræn. – Det er gravet ned.
 • Henvendelse omkring jord ved og overfor Toves andedam, der søges overdraget til os. Det er aldrig blevet tinglyst. Mikael arbejder i det.
 • Dræn og grøfter generelt

Folk skal selv betale for at få spulet på egen grund. Faskiner til Overfladevand skal man søge kommunen om at nedgrave.

 • Der er gravet et dybt hul ved Rørsangervej/Klevevej? Michael kigger på det.
 • Klassificering af landevejen – vejbump/Chikane

Kristoffer Øbo ved Kommunen siger, at det ikke er en 80 km vej.

Vi er for effektive og mest muligt neutrale, naturvenlige chikaner. Vi skal have nogle ud og bedømme hvor de skal være. Michael snakker med Kristoffer, også om de ødelagte beton chikaner på Klevevej.

 • Reklameskilte

Kort til kommune med placering af skilte + fotos. Ejendomsmægler skilte – behøver der er at stå flere skilte som vejvisere og hvad når der er solgt og de står som reklame? Reklameskilte for udlejning? – Tina

 • Henvendelse med opfordring til, at få udarbejdet et kort med stier til grundejere.

Vi får lavet et og tilføjer depoter /legeplads– Poul

 • Plakat med info til udlejere, ejere og bureauer – Tina og Michael arbejder med det.
 • Fine pæle med piktogram, hvor kommer de fra? – Skal vi have nogle flere sat op?

Ja, Kan gøres på en arbejdsdag. – Piktogrammer med vores signatur, LBH – kontakt til Ringkøbing Skilte – Poul

 • Henvendelse – om trafik og tavle med blind vej ved lomme på Birkealle

Ved udskiftning af skilte vil vi gøre kommunen opmærksom på at få sat blind vej på. Alle veje er blinde, så ekstra skilte vil bare bidrage til en skilteskov. Michael svarer.

 • Henvendelse – om Etablering af vold på Klevevej 41G

Det har vi ikke noget med at gøre. Det er en privat udstykning og dermed grundejerens ansvar. – Tina svarer

 • Økonomi

Vi har fået penge ind fra de ”nye” grundejere. Vi afventer regninger som kan blive betalt inden regnskabsårets udgang inden udgangen af april.