Nyhedsbrev december 2022

Til alle medlemmer af Lodbjerg Hede Grundejerforening

Bestyrelsen har holdt møde d. 2. december og referatet er at finde på hjemmesiden. Nyhedsbrevet indeholder udvalgte emner og informationer fra mødet.

Vi havde en god arbejdsdag i oktober, og med god opbakning fra folk i alle aldre. Utroligt hvad man kan få udrettet på så kort tid, når mange hjælpes ad. Der er opgaver som alle kan hjælpe til med, så ingen er for små til at gøre sig nyttige denne dag. Og så var vejret også med os, og forplejningen helt i top!
Fastlæggelse af arbejdsdage bliver fremadrettet lørdag i uge 41 og 2. lørdag i maj.
Næste arbejdsdag er således d. 13/5.

Bestyrelsen arbejder i tråd med det der blev besluttet på generalforsamlingen, nemlig at få dæmpet farten på de store grusveje ved hjælp af skiltning.
Vi har været i dialog med politiet omkring forbudsskilte, hvilket vi ikke skal regne med at få tilladelse til, så nu undersøges muligheden for at få påbudsskilte sat op med 20 km fart. Mere om det næste gang.

Der har været forespurgt om retningslinjer ved etablering af bålpladser på matriklen og vi har haft rådspurgt os ved kommunen, som henviser til nedenstående link.
Vi vil derfor også henstille til, at disse regler bliver overholdt, hvor disse og linket vil blive at finde på hjemmesiden.
Det vigtigste for os at se er regel nummer 2 og 3 om afstand på 15 m til brandbare materialer, herunder nåletræsbevoksning. Læs regler for god adfærd på Lodbjerg hede.

Der har hidtil ikke været faste regler ud over sund fornuft.

 

Branddaskere vil blive samlet ind og opbevaret i vinterhalvåret.
Desværre forsvinder de og nye koster ikke mindre end 500 kr pr. stk

Vi henstiller til, at man får klippet ind ved sin grund, så der er frit op i 4 m højde, så at last- og skraldebiler kan komme forbi.

På Facebook er siden ”Lodbjerg Hede Grundejerforening” overtaget af den nye bestyrelse og tanken er, at man kan dele information og andet som findes relevant for medlemmer, så længe det foregår i en god tone. MEN, siden er oprettet som en virksomheds-side, hvilket gør, at kun administrator kan lave opslag og følgere kun kan kommentere. SÅ lige om lidt (hvis ikke det er sket når du læser dette) vil der være oprettet en gruppe med samme navn, som man så skal tilslutte sig i stedet for.
Der vil blive et opslag på nuværende side med nærmere oplysninger om overflyttelse til gruppesiden og nedlæggelsen af virksomhedssiden.

Til sidst en opfordring om, at give et praj om steder hvor naturen er til gene – som dræn, grøfter, store/udgåede træer og buske. Og så gælder det jo stadig, at vi alle er velkomne til at tage grensaksen med og klippe ned, når vi går i vores skønne område.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen