Nyhedsbrev februar 2023

Til alle medlemmer af Lodbjerg Hede Grundejerforening

 

Bestyrelsen har holdt møde d. 9.februar og referatet er at finde på hjemmesiden. Nyhedsbrevet indeholder udvalgte emner og informationer fra mødet.

 

Heden har visse steder været meget udfordret med vand denne vinter.

Derfor deltog Nikolai og Martin fra forsyningen på mødet, hvor vi drøftede løsninger og hvad vi gør fremadrettet.

Der bliver en ny møderække, hvor vi gennemgår vejene.

 

Det er vigtigt at du som grundejer, er opmærksom på om der står meget vand på din grund, også hvis det er vand som løber til fra omgivelserne, og melder det ind til bestyrelsen.

 

VIGTIGT!  Der må ikke komme overfladevand i skelbrønden. Man må kun tilslutte spildevand, altså ingen dræn eller andet. Skelbrønden er kun til kloak. Forsyningen kontakter bestyrelsen, hvis de opdager andet end spildevand i kloakken.

Der vil komme mere information om dette på hjemmesiden.

OBS! Datoen for generalforsamlingen er ændret til d. 12. august kl. 10. Kaffe fra kl. 9.30

Vedrørende de mange reklameskilte, som skæmmer området, har vi varslet de forskellige opstillere. Der hvor vores henstilling ikke bliver imødekommet, må vi alle derfor hjælpe med at få dem fjernet. Det gælder for alle reklameskilte, der ikke står inde på en privat grund hvor der udføres arbejde.

At øve selvtægt ved at spærrer adgang til etablerede stier er ikke okay, og eventuelle forhindringer bliver fjernet.

Den nye vej som etableres ved udstykningen ud mod Klevevej, kommer til at hedde Pilesangervej og der bliver opført 12 sommerhuse.

Mange af de nye skraldespande ligger hulter til bulter – de skal gøres fast og den røde boks skal ikke stå ved vejen.

Molokkerne på Klevevej forsvinder d. 1. april undtagen dem til glas. Det er eget ansvar som udlejere at få informeret sine lejere om sorteringsordningen.

Lupinsøen vil blive renset så snart forholdene er til det.

Gruppen Lodbjerg Hede Grundejere på Facebook har nu 69 medlemmer og er privat. Det betyder at man skal ansøge om medlemskab, som gives uden videre i tillid til at man er grundejer.

Vi opfordrer til at man melder sig ind både der, og ikke mindst til vores nyhedsbrev, så man er bedst mulig informeret om vores fælles område.

Husk at lade os vide, hvor der er behov for beskæring og andet der skal gøres noget ved akut eller på arbejdsdagen, og at alle er velkomne til at tage en grensaks med ud på gåturen og klippe langs stierne. Næste arbejdsdag er d. 13. maj kl. 9.00

Kom glad – det er også hygge!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen