Referat fra bestyrelsesmøde 14-10-23

Punkter:

Evaluering af arbejdsdagen

God dag med et godt fremmøde. Der blev ryddet og ordnet flere steder. Malearbejder venter til foråret. Fremover sender vi opgavelisten ud med nyhedsbrevet.

Næste arbejdsdag bliver d. 25/5-24, hvor vi vil have et lukket telt og belønne dem som har deltaget i arbejdsdagen med en lille og uformel grillfest om aftenen.

 

 • Italesættelse og udbredelse af vedtægter, for at bedre forståelsen og styrke fællesskabet i foreningen.

Der arbejdes på at formidle vores vedtægter løbende og i forhold til relevans på en konkretiserende måde.

 

 • Chikaner

Der er kommet et tilbud på 16 chikaner, som kan flyttes og hæves og ellers overholder alle lovkrav. De skal stå imellem sidevejene og vi bestemmer nærmere med entreprenøren inden vi sender til kommunen for godkendelse.

 

 • Historien om Lodbjerg Hede –Kan vi lave en lille bog om områdets historie?

Er der nogle grundejere, som gerne vil bidrage med en fortælling, kan vi samle dem. Vi tænker lidt frem mod jubilæet i 2026.

 

 • Redningskranse ved søerne – der er ingen lovmæssige krav om der skal være nogen.

 

Status på: 

 • Hullet – intet nyt
 • Mågedalen- drænprojekt, vi får en regning. Vi hører en ejendomsmægler vedrørende et evt. salg. Og vi hører grundejerforeningen derover om de har en interesse. Der findes ingen vurdering af grunden.
 • Lupinsøen- Vi forventer at arbejdet med udgravning starter ultimo oktober.
 • Opbevaring – status på flytning af ting. – Foreningens ting, står nu opbevaret samlet i et tørt og lejet lokale.
 • Info plakat – Vi arbejder videre med den grafiske opsætning
 • Regnskab – det ser fornuftigt ud.
 • Havnen: Der arbejdes på at lave et projekt for søgning af midler til at få forbedret bolværk, broer, opgravning af slam m.m.