Beslutningsgrundlag til afstemning vedr. asfalt på Lodbjerg Hedevej

Asfaltudvalget nedsat på Generalforsamling 2021 fik til opgave til næste generalforsamling at udarbejde et beslutningsgrundlag til afstemning vedr. asfaltering af Lodbjerg Hede Vej.   

 

Udvalget består af:

Asger Damgaard, Irisvej 3,
Jens Christian Jensen, Tambjergvej 10
Rasmus Rasmussen, Risbjergvej 15
Johannes Kragh Jensen, Birkealle 16
Hanne Kronborg, Rævekrogen 11
Michael Nielsen, Risbjergvej 7, tovholder

 

Udvalget har arbejdet med flg. områder:

  1. Tage kontakt til kommunen 2. Undersøge alternative muligheder 3. Beregne behov for afløb 4. Indhente tilbud på asfalt 5. Beregne økonomi og udarbejde beslutningsgrundlag til afstemning på Generalforsamling 2022

Ad 1. Det første stykke af Lodbjerg Hedevej er kommunalt. Det gælder fra Røjklitvej til rundingen af Lodbjerg Hedevej, hvor Tambjergvej begynder. Kommunen planlægger at varsle omklassificering af dette vejstykke til grundejerforeningen som privat fællesvej, hvorfor grundejerforeningen har indvilget i at overtage ansvaret for vejstykket nu mod, at kommunen afleverer vejstykket asfalteret.

Ad 2. Udvalget har undersøgt alternative muligheder for vejbelægning og må konkludere, at der ikke findes langtidsholdbare alternative muligheder til asfalt. Alternativerne er omkostningstunge og kræver vedligehold. Nuværende grusvej har den fordel, at den naturligt sænker farten, men støver. Asfaltvejen vil øge farten betydeligt og give mere vand, så det er nødvendigt med fartbegrænsning og vejafvanding.

Ad 3. Ingeniør Jens Christian, som er medlem af asfaltudvalget, har lavet beregninger over behov for vejafvanding i forbindelse med etablering af ny belægning, og der er udarbejdet plan for etablering af nødvendige grøfter. Der findes allerede dræn, som Grundejerforeningen er opmærksom på at vedligeholde.

Ad 4. Der er indhentet tilbud på asfaltbelægning, som følger nuværende Lodbjerg Hedevej mht. forløb og bredde, samt 5 meter overgang til stikveje. Prisen anslås med klargøring af vejhældning, asfaltbelægning, sikring af kanter med grus, og nødvendige grøfter at være 1.8 mill. kr. excl. moms.

Ad 5. Da asfaltprisen i øjeblikket stiger, indstiller udvalget til Lodbjerg Hede Grundejerforening, at generalforsamlingen stemmer om at give grundejerforeningens bestyrelse mandat til at iværksætte asfaltering af Lodbjerg Hedevej, når det kan holdes indenfor en økonomisk ramme af max. 4.000 kr. excl. moms pr. husstand.

Flg. beslutningsgrundlag sættes til afstemning:

Generalforsamlingen 2022 giver Lodbjerg Hede Grundejerforenings bestyrelse mandat til at iværksætte asfaltering af Lodbjerg Hedevej, når det kan holdes indenfor en økonomisk ramme af max. 4.000 kr. excl. moms. pr. husstand.

 

Vedr. en eventuel asfaltering af Lodbjerg Hedevej:

– Lodbjerg Hedevej skal ligge / sætte sig minimum et år. Det betyder, at asfaltering tidligst kan ske i 2023/24.
– opkrævning af asfaltudgiften vil ske via ejendomsskatten – evt. i rater.

 

/

Arbejdsudvalget
og
Bestyrelsen for Lodbjerg Hede Grundejerforening