Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til den 55. ordinære generalforsamling i Lodbjerg Hede Grundejerforening.

Afholdes i Holmsland Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing.

 

Lørdag den 6. august 2022

Vi starter kl 9.30 med kaffe og rundstykker. Herefter Generalforsamling kl. 10.

 

Med følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning   v/ Elsebeth Esmarch
 3. Revideret regnskab fremlægges   v/ Knud Esmarch
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
       1. Elsebeth Esmarch – modtager ikke genvalg
       2. John Larsen – modtager ikke genvalg
       3. Tanja Rask Elbæk – modtager ikke genvalg
       4. Carsten Skovgaard Andersen har valgt at træde ud af bestyrelsen
 5. Valg af revisorer. På valg er:
       1. Niels Lind – modtager ikke genvalg
 6. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 7. Oplæg til og afstemning vedr. asfaltering af Lodbjerg Hedevej v/ Michael Nielsen, næstformand

Se bilag.

 • Gennemgang af tilbud og projekt
 • Mulige belægninger
 • Oplæg til finansiering
 • Tidshorisont
 • Afstemning
 • 8. Indkomne forslag.
 • 9. Evt.

På bestyrelsens vegne: Elsebeth Esmarch, Risbjergvej 66, 3025 5072