Nyhedsbrev januar 2024

Der har været afholdt bestyrelsesmøde og referatet er at finde på hjemmesiden. se evt. her.

For at bedre forståelsen og styrke fællesskabet i foreningen prøver vi at formidle dele af vores vedtægter og lokalplan løbende i forhold til relevans på en konkretiserende måde.

Denne gang handler det om ”hvordan du får sat ting på dagsorden i foreningen”, det kan du læse mere om i referatet. (her)

Bestyrelsen har åbenbart opdaget/opfundet en ny fugleart (Pilesanger), som vi navngav den nye vej efter (Pilesangervej) – det viser sig imidlertid at der ikke findes en sådan fugl – til bestyrelsens undskyldning skal det nævnes at forslaget, som vi valgte, kom fra en medarbejder i kommunen, så egentlig er det vedkommende som skal have ”æren”.

Legepladsen ved Sivsangervej er stadig meget våd. Vi har fået tilbud på dræning, som vi accepterer og det sættes i gang så snart det kan lade sig gøre.

Vi afventer stadig et GO fra kommunen på det forslag til placering af chikaner på Lodbjerg Hede Vej som bestyrelsen har fremsendt.

Regnskabet blev gennemgået – det ser fornuftigt ud, selv om vi har brugt mange penge på nogle store projekter. I den sammenhæng har vi aftalt at indhente tilbud på udbedring af de veje som trænger mest og vil på næste møde afgøre, hvilke vi bruger penge på i dette regnskabsår.

Som nævnt i sidste nyhedsbrev så trænger havnen til en håndsrækning, og der er indhentet tilbud til etablering af et nyt bolværk og en oprensning. Da vores første tilbud var ret højt, vil vi forsøge at beskære projektet, så der er større sandsynlighed for at det kan gennemføres. Vi søger efter midlerne i diverse fonde.

Og til sidst så vil bestyrelsen gå i gang med at beskrive det forslag til asfaltering, som skal bringes op på næste generalforsamling. Det vil blive et forslag som forhåbentlig endegyldigt vil afgøre om der skal asfalteres eller ej og dermed udelukke diskussion om asfalt i en længere periode.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Nyhedsbrevet kan ikke besvares. Ved henvendelse til bestyrelsen skal man gå på hjemmesiden og sende mail med spørgsmål til rette bestyrelsesmedlem. Tak!

Husk, at alle og til hver en tid, er velkomne til at beskære langs stier og på andre måder tage aktiv del i at vedligeholde området.