Referat fra bestyrelsesmøde 9-2-2023

Deltagelse af Nikolai og Martin fra forsyningen til drøftelse af diverse udfordringer og udbedringer. Hvilke løsninger er der og hvad gør vi fremadrettet?

 

Veje der stod under vand: Løvsangervej, grøfter og dræn er renset op, drænet over vejen fungerer ikke, er det knækket? Det skulle gerne være repareret hvis det er blevet ødelagt under kloakeringsarbejdet.

Det vil blive spulet igennem og tjekket for skade.

 

Tambjergvej 2-10 savner et bump som sikrede at vandet løb den rigtige vej, den bliver genoprettet snarest.

 

Vejene generelt, der aftales en møderække med tilsyn. Nikolai indkalder.

Problemerne er størst ved de sydlige veje.

 

Folk skal være opmærksomme på og melde ind hvis der står vand, især hvis der er trukket vand ind på egen grund.

 

Der må ikke komme regnvand i skelbrønden. Man må kun tilslutte spildevand, altså ingen dræn eller andet. Skelbrønden er kun til kloak.

Forsyningen kontakter os, bestyrelsen, hvis de opdager regnvand i kloakken.

 

Nikolai sender noget tekst vi kan formidle særskilt ud.

Der bliver også en information på hjemmesiden, samt et punkt på generalforsamlingen.

Vi inviteres til at se vakuumstationen.

 

Bordet rundt – hvor står vi ift. Sager siden sidste møde?

Det drejer sig om de henvendelser der har været, samt status på de opgaver der blev aftalt ved sidste møde. Fx:

 

Forhindrings Sten ved nye smutveje – er de lagt? – Poul tager fat i Lars, det er ved Risbjergvej, Legepladsen Sivsangervej og Tambjergvej.

Ændring af dato for generalforsamlingen- hallen er bestilt, til d. 12/8-23 kl 10.00 – kaffe fra 9.30

Oversvømmelser og donation til udgifter som en pumpe: Man skal forespørge inden man bestiller, hvis man ønsker refusion og sagen vil blive vurderet.

Har Lars givet pris på rensning af grøfter? –  Nej, for det er svært at få en fast pris. Vi afventer regningen på det som er lavet.

Adgang til grus til reetablering af veje – Der er lagt noget ved depoterne. Vi vil få tegnet flis og grus depoter ind på et kort – Johs.

Kort fra forsyningen/kommunen – Michael og Johs. – De er på vej.

Naturens dag og både til Hindø – Michael og Poul tager det med til Generalforsamling i bådlauget d. 15/4.

Opkrævning af kontingent til foreningen (fra nye grunde) – det går fint

Reklameskilte – Skal være væk inden udgangen af uge 7 ellers må alle fjerne dem som ikke står inde på en grund, hvor vedkommende udfører arbejde.

Spærring af stier på fælles stier – selvtægt ift. At spærrer stierne er ikke okay, og de vil blive fjernet.

Opfølgning på skilte til fartbegrænsning – kontakt med politi – Michael har kontakt.

 

Overført fra sidste møde er følgende punkter:

 

Velkomstbrev til nye ejere – Poul arbejder på det.

”Julefrokosten” afholdes ude – Michael undersøger muligheder. Fx Lørdag d. 1/4.

Vintermøderne afholdes i byen – Ja

Michael sender Invitation til suppleanter også til møder.

 

Nye punkter:

  • Pilesangervej – nogle indsigelser? – Poul har haft kontakt med kommunen om en fejl, som bliver rettet.
  • Mange af de nye skraldespande ligger hulter til bulter – det er ikke pænt, men løser sig nok med tiden.

De skal gøres fast og den røde boks bør ikke stå ved vejen.

  • klipning af hække på stierne – alle er velkomne til at tage en grensaks med ud og klippe ellers kan det gøres på arbejdsdagen. KOM GLAD!
  • Molokker – de forsvinder d. 1. april undtagen dem til glas.
  • Privat udlejning – det har vi ikke noget med at gøre, folk må bruge andre kanaler.
  • Væltede træer – HH kontakter John.

 

Faste punkter

  • Økonomi – vi afventer nogle regninger, men det ser ganske pænt ud.
  • – Servitutter vedrørende Lupinsøen – undersøges af HH.
  • Er i gang med at tegne kort.

 

Andre forslag:

Punkt til generalforsamlingen – P-pladsen ved Mågedalen

Forsyningen

 

Punkter til næste møde:

 

Vedtægterne – Poul læser op på dem til næste møde ift. Evt. ændringer.