Referat fra bestyrelsesmøde den 25-4-2024

  • Status på udfordringer med vand:

Vi har fået lavet en analyse og har et indtryk af hvad der er behov for at få lavet, over de kommende år, for at løse problemet med vand på fællesarealerne. Det får vi undersøgt nærmere og kommer med et oplæg til GF (generalforsamlingen).

  • Asfaltprojekt:

Vi arbejder stadig i priser, som vi medtager i et oplæg til GF.

  • Arbejdsdag:

Liste over opgaver, sendes ud med invitationen til arbejdsdagen. Der arrangeres fællesspisning om aftenen – til dette vil der være bindende tilmelding.

  • Andet:

Ingen har ret til fældning af træer på fællesgrund (jf. facebook opslag + andre tiltag ) uden at spørge bestyrelsen

Vi vil spørge medlemmerne, om nogen er interesserede i at gå med i et Jubilæums udvalg (foreningen har jubilæum i 2026).