Nyhedsbrev april 2022 vedr. arbejdsdag d. 7. maj 2022

Bestyrelsen i Lodbjerg Hede Grundejerforening inviterer hermed til forårets arbejdsdag 2022.

Arbejdsdagen afholdes lørdag d. 7. maj 2022 kl. 9.00.

Vi mødes på legepladsen v/ Birkealle og vi starter med et rundstykke. Som sædvanlig beder vi jer om selv at medbringe kaffe, kop og kniv.

Bestyrelsen har udarbejdet følgende liste over opgaver. Har I andre forslag til arbejdsopgaver, er I velkomne til at melde ideer tilbage til formanden. Listen kan løbende udvides.

Vedr. flismaskinen: Har I noget, der skal flises på “hjemadressen”, skal I melde det til John Larsen senest fredag d. 6. maj på mob. 21692404, så der kan lægges plan for flismaskinen.  

Arbejdsdagen slutter omkring grillen, hvor vi nyder en pølse. Vi aftaler tidspunkt på dagen.

 

Foreløbig liste over arbejdsopgaver:

1. Nedtagning af legeplads på Sivsangervej

2. Renovering af petanquebane på legepladsen v/ Birkealle

3. Gangsti-skilte i træ males op. De er hentet ind og samlet på legepladsen d. 7. maj

4. Bænk samles og sættes op ved Lilledam overfor Toves Andeddam

5. Flis på Hjertestien i østlige ende

6. Reparation af gynge på legepladsen v/ Granalle

7. Opsætning af ny basketplade m/ kurv på legepladsen v/ Granalle

8. Indklip ved adgangsstierne til Lupinsøen

9. Stier klippes ind

10. Affald indsamles

11. Flisehold til flismaskinen

12. Nedklip af gyvel ved Hjertestien mod øst ved Røjklitvej

13. Et smørehold til formiddagsmad (sandwich)

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne:

Elsebeth Esmarch

Risbjergvej 66

mob. 3025 5072

 

Afmeld | Rediger dine tilmeling