Referat fra bestyrelsesmøde 16-11-23

Punkter:

 • Orientering og udbredelse af vedtægter og lokalplan, for at bedre forståelsen og styrke fællesskabet i foreningen.

Veje og stier iflg. lokalplanen nr. 59 / Lodbjerg Hede

Vedr. vejenes opdeling i a-b-c:

a – veje: De store tilkørselsveje, Lodbjerg Hedevej, Risbjergvej, Brunbjergvej, Sivsangervej, Rørsangervej, Pilesangervej, Løvsangervej, Gransangervej, Egernvej. Her påhviler det Grundejerforeningen at vedligeholde vejene.

b – veje: Tilkørselsvejene der udgår fra a – vejene, Porsevej, Irisvej, Klitrosevej etc. Her påhviler det Grundejerforeningen at vedligeholde vejene.

c – veje: De kortere blinde veje, der udgår fra a og b-veje, og som fungerer som til- og frakørsel til parcellerne. Her påhviler det de enkelte grundejere selv at vedlige holde vejene.

Til – og frakørsel til parcellerne må alene ske fra korte blinde veje udlagt i en 6 meters bredde jvnf. deklaration af 1967. (Dette har bl.a. betydning for afhentning af affald)

Iflg. kortoplysninger er der anført at de små stier for enden af vejene (typisk c – veje), som ligger mellem 2 grunde skal være 3 meter brede (1,5 meter ind på hver grund og vedligeholdes af grundejerne).

 

 • Budget på spuling af dræn på løbende vedligehold, vil blive mellem 20-25.000 kr. årligt. Et beløb vi accepterer.
 • LBH-Vej – herunder status på chikaner:

Vi har lavet et udkast til placering af chikaner, som skal godkendes af kommunen og arbejder mod at de bliver sat op hurtigst muligt.

 • Info plakat –

Det nærmer sig et endeligt resultat, som vil blive lagt på hjemmesiden til udprint når det er færdigt.

 • Nedlægning af drænledning fra legepladsen på Sivsangervej og ud til marken.

Vi forhører os om pris og muligheder for nedlægning af drænledning på boldbanen ved legepladsen på Sivsangervej.

 

Status på:

 • Historien om Lodbjerg Hede –har vi fået henvendelser?

Vi har noget materiale liggende, som vi vil få kigget på.

 • Veje og ”Hullet”-

Der gennemgås veje med forsyningen snarest i det nye år.

 • Mågedalen-

Vi arbejder på at afklare mulighederne for anvendelse af grunden.

 • Lupinsøen-

den er blevet fin. Vi etablerer sti hele vejen rundt om søen og glædes over at se det vokser til igen.

 • Regnskab –

det ser fornuftigt ud. Regningen for Lupinsøen er taget med under grønne områder.

 • Havnen-der er indhentet tilbud til bolværk og oprensning. Et overslag på 375.000kr

Vi søger efter midlerne i diverse fonde.

 • Vedtægtsændringerne fra GF er godkendt ved kommunen og er lagt på hjemmesiden.

EVT.:

Vi får brug for et større depotrum.

Hængekøjerne bliver sat op til foråret ifb. eftersynet.

Bestyrelsesmødet i april flyttes til d. 25.