Vedtægtsændringer okt. 2016

OBS.: Vedtægtsændringer okt. 2016

Ny paragraf 9: Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og ved indkaldelse via e-mail til foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer er selv forpligtet til at underrette foreningens sekretær om deres e-mailadresse samt evt. ændring af denne.

Altså ved at tilmelde jer nyhedsbrevet under bjælken Nyheder / Nyhedsbreve er I sikret en personlig indkaldelse til kommende generalforsamling.