Indkaldelse til generalforsamling 2021

Lodbjerg Hede Grundejerforening

 

Der indkaldes hermed til den 54. ordinære generalforsamling i Lodbjerg Hede Grundejerforening, som afholdes i Holmsland Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing. Der er i år ingen forhåndstilmelding.

 

Velkommen til årets generalforsamling, hvor der serveres rundstykker m/pålæg til kaffen.

 

Lørdag den 7. august 2021 kl. 9.30

 

Med følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning                                                     v/ Elsebeth Esmarch
 3. Revideret regnskab fremlægges                                                    v/ Elsebeth Esmarch
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
       1. Carsten Skovgaard Andersen – modtager genvalg
       2. Michael Nielsen – modtager genvalg
 5. Valg af revisorer. På valg er:
       1. Martin Søndergaard – modtager ikke genvalg
 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 7. Afstemning vedr. asfaltering af Lodbjerg Hede Vej.

Hvis det bliver et ja til asfaltering, nedsætter bestyrelsen en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en plan for finansiering.

 1. Indkomne forslag.
 2. Eventuelt

 

Efter Generalforsamlingen vil Nikolai Overgaard Rahlf fra Ringkøbing Skjern Forsyning præsentere etape 2 af kloakeringen på Lodbjerg Hede.

 

På bestyrelsens vegne:

Elsebeth Esmarch

Risbjergvej 66

3025 5072