Ekstraordinær Generalforsamling 2019

Ekstraordinær Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til en ny generalforsamling i Lodbjerg Hede Grundejerforening

Torsdag d. 19. september 2019 kl. 17.00

Mødet afholdes i Holmsland Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing

Idet der, ved generalforsamlingen d. 3. august 2019, ikke deltog mere end halvdelen af foreningens medlemmer, som ifølge foreningens vedtægter er påkrævet for at godkende en ændring i foreningens vedtægter, afholdes denne generalforsamling med henblik på godkendelse af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes paragraf  6, som blev fremsat på den ordinære generalforsamling 3. august 2019.

 

Dagsorden

  1. Ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at vedtægtenes paragraf 6 “Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni” ændres til

“Regnskabsåret løber fra 1. maj til 30. april”

Det reviderede regnskab vil således kunne sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne:

Elsebeth Esmarch

Risbjergvej 66,

30255072