Nyhedsbrev ultimo oktober 2023

Bestyrelsen er opmærksom på, at der på Facebook florerer forskellige påstande om, hvad der er rigtig og hvad der er forkert, i forhold til den beslutning der blev truffet på generalforsamlingen i august.

 

På generalforsamlingen blev flg. vedtaget

”Bestyrelsen skal igangsætte asfaltering af Lodbjerg Hede Vej og Tambjergvej, sådan at omkostninger betales af de grundejere, der bor nord for Røjklitvej, og hvis betalingen for hver af disse grundejere bliver mindre end 5.000 kr. inklusiv moms.”

 

Vi har på bestyrelsesmødet i september konstateret, at det ikke med de forelagte tilbud kan lade sig gøre at asfaltere (inkl alle de opgaver som følger med dette) for et beløb på under 5.000 kr. pr. grundejer nord for Røjklitvej. Dette fremgår i øvrigt også af både referat og seneste nyhedsbrev.

 

Derfor sætter vi ikke asfaltering i gang. Hvis vi gjorde det alligevel, ville bestyrelsen kunne gøres økonomisk ansvarlig for overskridelsen.

 

Derfor sætter vi heller ikke gang i opkrævning af de ekstra 5.000 kr. pr. grundejer nord for Røjklitvej, da vi på generalforsamlingen lovede at lave en hurtig undersøgelse af mulighederne for asfaltering inden for den økonomiske ramme, således af vi så vidt det overhovedet var muligt, undgik at opkræve pengene, hvis ikke det var muligt at gennemføre projektet inden for rammen.

 

Vi er helt opmærksomme på at dette er til stor skuffelse for nogen, men da det ikke kan gennemføres for de 5.000 kr. pr grundejer nord for Røjklitvej, så falder forslaget.

 

Hvis der stadig er stemning for asfaltering af Lodbjerghedevej/Tambjergvej, så skal det tages op på generalforsamlingen igen og vedtages på ny og med en økonomisk ramme, som er stor nok til at kunne rumme hele projektet.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen