Ordensregler for Røjklit havn – Stadil fjord

Havnen må anvendes til pramme, joller og både på en længde op til 15 fod og som med motor max. kan sejle 5 knob.

Havnens bådepladser kan lejes af enhver til en af grundejerforeningen fastsat lejeafgift som gælder kalenderåret.

Det er tilladt enhver at sætte en båd i vandet og tage den med igen uden at betale afgift, såfremt besøgstiden er under 12 timere.

Det er forbudt i havnen at lande fisk med salg for øje.

Motorkøretøjer af enhver art skal henstilles på parkeringspladsen. Både må herfra bæres eller skubbes på hjul til havnen.

Al færdsel med motorkøretøjer, knallert og cykler udenfor parkeringspladsen er ikke tilladt.

Enhver bruger af havnen er pligtig at medvirke til, at der altid hersker god orden i og ved havnen.

Al unødig støj, såvel ombord på bådene, som på landarealet skal undgås.

Enhver henkastning af affald til vands og til lands er forbudt.

De opsatte affaldssække må kun benyttes til mindre affald. Større affald fjernes fra arealet på affaldsejers regning.

Al brug af området skere på eget ansvar.

Både med fast liggeplads i Røjklit havn betaler afgiften forud til grundejerforeningen. Såfremt betaling af en bådeplads ikke er erlagt senest den 1. juni betragtes pladsen opsagt med øjeblikkelig virkning.

 

Ulfborg                                                                         Lodbjerg Hede

Statsskovdistrikt                                                        Grundejerforening