Nyhedsbrev august 2023

Til alle medlemmer af Lodbjerg Hede Grundejerforening

 

Der har været afholdt generalforsamling i Holmsland Kulturcenter og referatet er at finde på hjemmesiden, sammen med diverse bilag, som fx formandens beretning. (klik evt. her).

 

Det indstillede forslag om asfaltering af Lodbjerg Hede Vej, afstemt og betalt af grundejere nord for Røjklitvej, blev vedtaget på betingelse af, at projektet kan gennemføres for under 5000 kr inklusiv moms pr. grundejer i nord.

 

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at få dette afdækket og afklaret inden der skal meldes om opkrævning af kontingent ved kommunen, da beløbet ikke kan returneres, men det vil kunne dække kontingent i 5 år. Sælger man grunden inden vil beløbet vil være tabt.

 

Der indkaldes senere til en ekstraordinær generalforsamling d. 21. september, med tilmelding, hvor der alene skal stemmes om de 4 forslag til ændring af vedtægterne, som blev vedtaget med 2/3 flertal på selve generalforsamlingen.

Sammen aften afholdes der bestyrelsesmøde, hvorfra der udsendes referat og nyhedsbrev efterfølgende.

 

De nye oversigtskort er snart tilgængelige på hjemmesiden og kan udprintes

 

Næste arbejdsdag bliver d. 14. oktober, hvor vi håber på godt vejr og mange hænder. Også mere om det senere.

 

Næste års generalforsamling bliver lørdag d. 10. august kl. 10.00. (kaffe fra 9.30)

 

Nyhedsbrevet kan ikke besvares. Ved henvendelse til bestyrelsen skal man gå på hjemmesiden og sende mail med spørgsmål til rette bestyrelsesmedlem. Tak!

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen