Nyhedsbrev november 2023

Der har været afholdt bestyrelsesmøde og referatet er at finde på hjemmesiden.

For at bedre forståelsen og styrke fællesskabet i foreningen prøver vi at formidle vores vedtægter og lokalplan løbende og i forhold til relevans på en konkretiserende måde.

Denne gang om veje og stier, som der kan læses mere om i referatet. (her)

 

Vedrørende chikaner på Lodbjerg Hede Vej har bestyrelsen lavet et udkast til placering af chikaner, som nu skal godkendes af kommunen inden de etableres hurtigst muligt.

 

Den varslede og opdaterede Infoplakat, ventes snart færdig og vil blive lagt på hjemmesiden til udprint, så kig gerne efter den inden jul.

 

Havnen trænger til en håndsrækning, og der er indhentet tilbud til etablering af et nyt bolværk og en oprensning. Et overslag på 375.000kr. Vi søger efter midlerne i diverse fonde.

 

Og til sidst Lupinsøen, den er blevet fin. Der etableres en sti hele vejen rundt om søen, så vi alle kan glædes over at se det vokser til igen og fra alle sider.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyhedsbrevet kan ikke besvares. Ved henvendelse til bestyrelsen skal man gå på hjemmesiden og sende mail med spørgsmål til rette bestyrelsesmedlem. Tak!

Husk, at alle og til hver en tid, er velkomne til at beskære langs stier og på andre måder tage aktiv del i at vedligeholde området.