Nyhedsbrev sept 2022 vedr. arbejdsdag d. 15. okt 2022

Bestyrelsen vil gerne invitere alle medlemmer af Lodbjerg Hede Grundejerforening til den kommende arbejdsdag som er fastsat til

Lørdag d. 15/10 2022 kl. 9.00

Vi mødes på legepladsen v/ Birkealle, hvor vi begynder med et rundstykke.

Medbring venligst selv kaffe, kop og kniv.

Arbejdsdagen slutter omkring grillen, hvor vi nyder en pølse.

Tidspunkt aftales på dagen.

 

Vi har en liste med over opgaver men husk at alle er velkomne til at komme med forslag – de sendes i så fald til bestyrelsen forinden.

Er der ønske om at få noget træ fliset på matriklen, er det vigtigt at man har henvendt sig til bestyrelsen forud for dagen.

Alle opfordres til at tage bil, trailer, trillebør og relevante arbejdsredskaber med (motorsav, ørnenæb, buskrydder, sav, skovl, grensaks, værktøjskasse mm).

Vi ser frem til en god og hyggelig dag, hvor vi i fællesskab arbejder for at vedligeholde vores skønne område og samtidig kan lære hinanden at kende.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen