Referat bestyrelsesmøde 29-9-22

Referat fra bestyrelsesmøde i Lodbjerghede Grundejerforening d. 29. sep. 2022

 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde.

Rettelser på husnumrene for Tina og Johannes, til hhv. nr. 64 og nr. 18

 

2. Bordet rundt

Michael informerer om, at der ikke bliver flere møder med forsyningen, som snart er færdige i området. Der bliver et eftersyn og tilsyn af vejen, og Michael sender dato og tid, når han får oplysningen fra Nikolaj.

Poul fortæller om rettelser på hjemmesiden, og arbejdet med at få adgang til kontoen, hvortil alle tilladelser er ordnet.

 

3. Årshjul

Datoer for kommende bestyrelsesmøder er fastlagt som følger;

1/12 kl. 18.00 hos Tina med efterfølgende julefrokost med påhæng.

9/2 kl. 19.00 hos Hans Henrik

13/4 kl. 19.00 (indkaldelse ud til arbejdsdagen d. 13/5 og til generalforsamling)

13/5 kl. 9.00- arbejdsdag

15/6 kl. 19.00, bestyrelsesmøde

5/8 generalforsamling

 

4. Arbejdsdag d. 15/10

Der er endnu ikke indkommet forslag til opgaver, Poul sender en reminder ud på hjemmesiden og Michael på Facebook.

Svend og Rune stiller op med flise maskiner.

Svend kommer med teltet som stilles op fredag kl. 15.30. Poul søger for indkøb til halsen fredag og det øvrige til lørdag.

Smørerdamer melder sig på dagen.

Vi forventer at grille ved 13-tiden, hvilket vil stå på de remindere, der sendes ud.

Michael laver listen med opgaver, hvor der blev talt om beplantning på volden ved legepladsen på Birkealle og ved Sivsangervej. HH holder forud møde med Lars vedr. brokker på boldbanen.

Michael sponserer Petanque kugler til begge baner.

 

5. Økonomi

Poul afventer adgang til kontoen.

Der aftales at fastsætte et fast beløb til afholdelse af bestyrelsesmøder på 150 kr. til forplejning pr. møde.

 

6. Punkter til næste møde

Rensning af Lupinsøen, HH undersøger pris.

Velkomstbrev til nye ejere

 

7. Eventuelt

Årshjulet og referater fra bestyrelsesmøder lægges op på hjemmesiden.

Risbjergvej vil være spærret et par dage i uge 42, de berørte får besked fra forsyningen/udlejningsfirmaer.

Havnen lukkes d. 5/10. John vil sørge for en kurv til Åse og Dorthe.

Der har været forespørgsel fra Holmsland Sogneforening om vi vil stå for Naturens Dag næste år.

Johannes har kort over grøfter og dræn, som han medbringer til næste møde.