Nyhedsbrev september 2023

Til alle medlemmer af Lodbjerg Hede Grundejerforening

 

Der har været afholdt bestyrelsesmøde og referatet er at finde på hjemmesiden.

  • Ved den ekstraordinære generalforsamling, blev de foreslåede vedtægtsændringer vedtaget.

Som det til dels fremgår på hjemmesiden, blev bestyrelsen via Facebook, gjort opmærksom på, at der var sket en udvidelse af Lodbjerg Hede Vej uden bestyrelsens vidende. Det valgte vi at se som selvtægt og anmeldte det til politiet som hærværk.

Bestyrelsen har siden været i dialog med de ansvarlige, som vil rette op på skaden bedst muligt, ved at fjerne overskydende jord og plante til.

 

Bestyrelsen har været præsenteret for et tilbud om asfaltering af samme vej, og finder ikke der er økonomisk ramme for at dette kan iværksættes på nuværende.

 

Lupinsøen renses op sidst i oktober.

 

  • Vi har undersøgt ved forsikringsselskab og advokat, om det er påkrævet vi har en forsikring, der kan dække for eventuelle skader ifb. Arbejdsdagen og konklusionen er, at folk der hjælper på arbejdsdagen, vælger selv opgaver og må selv sørge for sikkerhedsudstyr og dækkes af deres egen fritids-ulykkesforsikring, da det er uklart hvad/hvor en forsikring vil dække.

 

  • Husk de nye oversigtskort på hjemmesiden, de kan printes.

På gensyn til årets sidste hyggelige arbejdsdag d. 14. oktober.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Nyhedsbrevet kan ikke besvares. Ved henvendelse til bestyrelsen skal man gå på hjemmesiden og sende mail med spørgsmål til rette bestyrelsesmedlem. Tak!