Referat fra bestyrelsesmøde den 11-1-24

Punkter:

 

Pilesangervej – henvendelse fra Dansk ornitologisk forening/dagblad

Et dagblad har henvendt sig til formanden for at høre vores reaktion på at vi har opkaldt den nye vej på Lodbjerghede (Pilesangervej) efter en fugl som slet ikke eksisterer.

Bestyrelsen morede sig over hændelsen – forslaget til navnet, som vi vedtog i bestyrelsen, kom faktisk fra en medarbejder i kommunen

Vi forventer at grundene på Pilesangervej bliver mere attraktive med et helt unikt vejnavn

Orientering og udbredelse af vedtægter og lokalplan, for at bedre forståelsen og styrke fællesskabet i foreningen.

Vi aftalte at rundsende ”hvordan man får sat ting på dagsordenen i grundejerforeningen” i næste nyhedsbrev – se sidst i referatet.

 

Status på:

 

LBH-Vej –chikaner:

Vi afventer stadig GO fra kommunen på opsætning af chikaner

Underlaget ved chikanerne skal muligvis hæves

Drænledning over legepladsen

Tilbud på nedlægning af dræn for 5.000 kr. – dette sættes i gang

Depotrum

Foreningen har muligvis en gl aftale om depotrum på Bandsbyvej det skal undersøges som mulig udvidelse af den aftale vi pt. har i Ringkøbing

Regnskab/økonomi

Vi gennemgik perioderegnskabet som ser fornuftigt ud, selv om der er brugt en del penge på nogle store projekter

Vi aftalte at få tilbud på udbedring af de mest udsatte veje og afgør på næste møde hvad vi sætter i gang

Havnen

Vi har aftalt dato for generalforsamling og arbejdsdag i havnen

Der sættes gang i ansøgning om midler til nyt bolværk i del af havnen

Der skal laves ny forpagtningsaftale med Skov og Naturstyrelsen om havnen da den gamle er udløbet

Eventuelt

Vi fastholder tidspunkt for arbejdsdag i efteråret til lørdag i uge 41 (dvs. 12/10-24)

Vi forsøger at få aftale med Andreas Leidesdorff om dirigentjob til næste generalforsamling

Vi starter på specifikation af projekt asfaltering, så vi kan behandle specifikationen på næste møde. Derefter følger indhentning af tilbud inkl. tilbud på hvad en 15-års vedligeholdelsesaftale koster

 

 

Hvordan I som medlemmer af grundejerforeningen kan få ting på dagsordenen

 

Der er i principielt 2 muligheder:

  1. Punkt på dagsorden til generalforsamling

Hvis man vil sikre sig, at et punkt/forslag bliver debatteret (og evt. besluttet) blandt alle medlemmer, så skal det sættes på generalforsamlingens dagsorden.

Det gøres ved at indsende punktet/forslaget til bestyrelsen – skriftligt og motiveret – inden fristen for indkomne forslag som er 1. juli.

Bestyrelsen kan evt. være behjælpelig med at klargøre forslaget.

  1. Punkt på bestyrelsens dagsorden

Hvis man ønsker at bestyrelsen tager stilling til et forslag/problem og evt. sætter noget i gang, så kan man skrive til bestyrelsen, som senest på næste bestyrelsesmøde vil tage stilling til forslaget/problemet.

Det er ikke ensbetydende med at vi som bestyrelses vil sætte noget i gang, men vi tager stilling til det og giver et svar tilbage.

I den sammenhæng er det vigtigt at pointere at bestyrelsen ikke er myndighed, dvs. vi kan ikke gå ud til enkeltpersoner med påbud (Vi behandler f.eks. ikke nabostridigheder- det må klares mellem parterne evt. med hjælp fra myndighederne.