Referat bestyrelsesmøde 2-12-22

Punkter til mødet d. 2/12:

 

 • Evaluering af arb. dag

Det var en god dag, med god opbakning. Poul har opdateret indkøbslisten og lavet en huskeliste på de ting der skal gøres.

 

Fastlæggelse af arbejdsdage bliver lørdag i uge 41 og 2. lørdag i maj. Vil fremgå tydeligt på årshjulet

Næste arbejdsdag er d. 13/5-2023.

 

 • Dårlige veje efter kloakering + svar på mail

Lars har været på Rørsangervej og lavet det der var der og vi følger op på de steder hvor der er problemer. Det er på vores regning. Tambjergvej nr 10 havde fået lavet grøft bump. Sidstnævnte skal reetableres. Michael er på opgaven.

 

 • Oprensning Lupinssøen –

HH har fået tilbud, der er lige en korrigering omkring afstand. Hvis søen skal fungere, skal øen fjernes og midten skal graves dybere. HH undersøger hvem der har markerne bagud og får en snak, da tilbuddet indbefatter at det opgravede materiale kan lægges der.

 

 • Grøft ved Irisvej-Birkealle – skal ikke graves dybere.

grøfter og dræn- Knud fortæller, at Løvsangervej har fået lavet en forbedring med rør. Kaj Ove Iversen, ved meget om dræn. Johannes har talt med Lars om rensning af grøfter og spurgt til en pris, som vi afventer. Forsyningen sender kort til Michael over grøfter og dræn herude.

Opfordring til at give et praj om diverse steder, skal ud i nyhedsmail, og fremstå på hjemmesiden.

 

 • Standard svar på henvendelser på kontaktformular/mails

Poul laver et autosvar om at vi vender tilbage hurtigst muligt.

 

 • Nyhedsbrev måske omhandlende;

arbejdsdagen, bålsteder og branddaskere.

Vigtigt at få klippet ind så skralde og lastbiler kan komme forbi, der skal være frit i min. 4 m højde.

Opfordring til at give et praj om tilgroede dræn, grøfter, døde træer og buske, store træer og buske som generer.

Retningslinjer for etablering af bålpladser er at finde på hjemmesiden.

Branddaskere samles ind i vinterhalvåret, de bliver stjålet, brugte er set på nettet til ca 510 kr pr. stk.

Skiltning omkring fartdæmning.

 

Branddaskere, de samles ind og lægges ud ifbm arbejdsdagen- Johs opbevarer dem. Opfordring til at melde ind om tilgroede grøfter der bør renses. HH laver en liste over steder.

 

 • Nyt vejnavn-

Michael svarer at vi anbefaler et kort navn uden danske vokaler og med sanger, så Tornsangervej, eller Pilsangervej er vores bud af det fremsendte.

 

Vi har opgaven at melde til kommunen om nye grunde ift opkrævning til grundejerforeningen, lille eller stor takst

 

 • Svar til Holmsland sogneforening

Henvendelse vedr. naturens dag om vi vil overtage planlægning- de skal have et pænt nej tak, Poul sender.

 

 • Skilte-

Der skal stå skilte med cvr nummer på alt arbejde over 10.000 kr, men på egen grund. De må ikke stå så de fungerer som en reklame.

 

 • Svar ang. Heste på Stier i vinterhalvåret-

Man må ride på grusveje og ikke på stier, heller ikke den langs Klevevej. OBS: Dette er efterfølgende rettet til:

Man må ride på grusveje og tørre stier, men ikke på stenmelsstierne langs Lodbjerg Hedevej og Klevevej, man skal dog sørge for at evt. efterladenskaber fjernes/skrabes ud i grøften.

Skrive et opslag i fb Kloster, til info om at ridning på stierne er forbudt, men grusvejen Gl. Landevej er ok, ikke Klevevej. Tinas opgave

 

 • Facebook –

skal den ændres til at være en gruppe, så alle kan lave opslag? Tinas opgave. Der tillades ingen reklamer fra virksomheder i gruppen.

 

 • Retningslinjer om etablering af bålpladser

under Brandfare på hjemmesiden, grene, grill og andet.

 

 • Økonomi-

Perioderegnskabet er fremsendt til bestyrelsen og det ser godt ud

 

 • Fartbegrænsning-

Pouls forslag til et brev om skilte. Forbud og oplysningstavle på 20 km. Michael taler med politiet.

 

 • Havnen

– Poul – afgift til havnen ved bådplads. Der bør henstilles til at der betales afgift d. 1.maj. fremadrettet. Generalforsamling for havnen er i starten af maj. Poul og Michael deltager.

Arbejdsdag på havnen d. 6. maj. John, Poul og Michael mødes i det nye år.

 

 • Vejsyn

Alle veje ser fine ud og er godkendt. Der er kun nogle småting som dæksler der skal rettes op få steder. Der må gerne ligger sten henover. De skal ikke være for høje når der skal høvles. Forsyningen er færdige med at grave, kommer til foråret og sår græs, bl.a. på grenpladsen.

Vi skal være obs på de steder hvor der er blevet mulighed for at folk kan lave smutveje efter rydning. Lars smider nogle store sten ved sti mellem Porsevej / Rævekrogen.

 

 • Eventuelt

Michael bestiller hallen til generalforsamlingen

Snak om et forslag om, at vi slår os sig sammen med grundejerforeningen på klitten- behandles næste gang

HH har en grøft der skal renses, den kommer med på listen.

 

 

Punkter til mødet d. 9/2 kl 19.00 hos HH

 • Opfølgning på skilte og rensning af Lupinsøen
 • Velkomstbrev til nye ejere
 • Johs punkter til næste møde.

 

 

 

 

 

Årshjul

Datoer for kommende bestyrelse møder er fastlagt som følger;

 1. 1/12 kl. 18.00 hos Tina med efterfølgende julefrokost med påhæng.
 2. 9/2 kl. 19.00 hos Hans Henrik
 3. 13/4 kl. 19.00 (indkaldelse ud til arbejdsdagen d. 13/5 og til generalforsamling)
 4. 13/5 kl. 9.00- arbejdsdag
 5. 15/6 kl. 19.00, bestyrelsesmøde
 6. 5/8 generalforsamling (er blevet ændret til 12/8 efter mødet)