Info om området

Området ligger tæt ved Vesterhavet, mellem Ringkøbing Fjord og Stadil fjord, og dækker ca. 500 tønder land.
Der er gode muligheder for sejlads med kano, kajak og andre småbåde.
Det oprindelige område, var hede, og består i dag af ca. 540 sommerhusparceller.
Der er kun få ledige parceller tilbage.
I området findes mange velholdte stier, de kan bruges til motion, og kan give adgang til mange gode naturoplevelser:
Af dyrevildt kan nævnes harer, råvildt og mange forskellige fugle.
I nærheden ligger fugleområdet ved Vest Stadil fjord