Nyhedsbrev marts 2021

Nyhedsbrev marts 2021

Dagens længde er tiltaget med 4 timer og 14 minutter. Foråret er her, og med det følger bestyrelsens nyhedsbrev med de seneste informationer vedr. kloakering, legeplads på Birkealle, generalforsamling og arbejdsdag mm.

Kloakering:
Kloakeringen på Rørsangervej skrider godt fremad trods en forskydning af tidsplan grundet vejrliget (regn og frost). Når arbejdet på Rørsangervej er afsluttet, og makinerne flytter til Sivsangervej, vil vejen blive godt og grundig reetableret.

Kloakering på Sivsangervej starter efter ny tidsplan mandag i uge 12. Som udgangspunkt vil vejene være afspærrede under arbejdet, dog er der altid som minimum gående adgang til sommerhusene, uanset hvor og hvornår vi graver.

Bestyrelsen henviser i perioden til parkering på Klevevej og på Golfklubbens P-plads.

Klevevej
Bestyrelsen har på et møde med RS-Forsyning aftalt, at der i august måned nedgraves en kloakledning på Klevevej som led i den generelle kloakering af Lodbjerg Hede. Ledningen graves ned i stien langs vejen. Det betyder, at Klevevej vil være farbar i hele perioden. I weekenderne fuld farbar og i hverdagene farbar på en vejbane i begge retninger – styret af lysregulering.
Der vil blive gravet i tidsrummet 8.00 – 17.00 på hverdage og ingen gravning i weekender.

Har du spørgsmål til kloakering af dit sommerhus er du altid velkommen til at kontakte Forsyningen på tlf. 96748500 eller på e-mail kundecenter@rsforsyning.dk

SMS-Service
I tilfælde af at tidsplaner skubbes, sender Forsyningen sms’er ud til sommerhusejerne. Her orienteres samtidig om bl.a. færdsel og vejens beskaffenhed.
Derfor anbefaler Forsyningen, at man tilmelder sig SMS-service på hjemmesiden www.rsforsyning.dk

Vejene
Bestyrelsen henstiller til alle sommerhusejere, at der nu bliver klippet ned og klippet ind langs alle veje af hensyn til vejenes bredde og rabatter. Holmsland Maskinstation er blevet bedt om at lave rabatterne. Det er nødvendigt, for at vandet kan løbe væk fra vejene.
Obs.: Læg ikke grenafklip som et skel mellem grundene. Det øger brandfaren i væsentlig grad. Kør det til genbrug eller få det fliset.

Legeplads v/ Birkealle
Der er fuld gang i ansøgninger til diverse fonde om midler til etablering af ny legeplads. Mens vi venter, etableres der midlertidig nogle få legeredskaber, så legepladsen kan komme til sin ret allerede fra påske. Dog har det været en fornøjelse at se, hvordan børn og familier har brugt stedet her i vinter, selvom de fleste redskaber blev fjernet på sidste arbejdsdag 2020 (af sikkerhedsmæssige hensyn).
I uge 7 var stort set alle sommerhuse optaget af udlejere eller ejere.

Grenpladsen v/ Lodbjerghede Vej
I den vestlige ende på den gamle grenplads ligger Forsyningens depot af vejmaterialer til reetablering af vejene.
Grusdyngen mod øst er til medlemmernes egen vedligehold af C-veje.

Arbejdsdag
Forårets arbejdsdag er fastsat til lørdag d. 8. maj. Som Corona-situationen er pt., ved vi ikke, om den kan gennemføres. I vil få en indkaldelse i april, hvis vi kan gennemføre.

Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen er fastsat til lørdag d. 7. august kl. 9.30 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. I vil blive indkaldt jf. vedtægterne, hvis det kan gennemføres.

Nyhedsbreve / hjemmesiden:
Endnu en gang er det vigtigt at understrege, at hvis I af en eller anden grund stadig modtager nyhedsbreve – selvom I ikke længere har sommerhus på Lodbjerg Hede – skal I aktivt afmelde på hjemmesiden. Vi har via hjemmesiden modtaget mange opdateringer med oplysninger om jeres sommerhusadresse. Vi håber, vi kan få de sidste ind, tak.

 

Mvh.

Bestyrelsen

// Lodbjerghede Grundejerforening