Update oktober 2021
Hermed inviteres alle grundejere til arbejdsdag og indvielse af legeplads på en og samme dag.
Nemlig lørdag d. 16. oktober 2021
Kl. 9.00: Arbejdsdagen starter med kaffe og rundstykker
kl. 14.00: Indvielsen starter med taler og snoreklip