Update november 2023

Som omtalt i det sidste referat fra bestyrelsesmødet og i nyhedsbrevet så har bestyrelsen arbejdet på en opdatering af informationsplakaten, som bør være tilgængelig i alle sommerhuse.

Du finder den nye plakat her.

Så er efteråret kommet til Lodbjerghede og bestyrelsen har igen afholdt bestyrelsesmøde.

Af væsentlige punkter på dagsordenen kan nævnes

  • De kommende chikaner på Lodbjerg Hedevej
  • Aftale om løbende vedligeholdelse af dræn
  • Renovering af Lupinsøen
  • Opdatering og nyt design på den gamle infoplakat
  • Udfordring med vedligeholdelse af Røjklit havn

Efterfølgende er der også udsendt nyhedsbrev til alle medlemmer, som er tilmeldt dette. Hvis ikke du har modtaget det kan du finde det her.

Vi opfordrer stadig alle grundejere til at være tilmeldt nyhedsbrevet da du dermed er sikret indkaldelse til bl.a. generalforsamling. (se nederst på siden)

Referater

Bestyrelsen har som tidligere nævnt besluttet af gøre referater fra sine møder offentlige her på hjemmesiden.

Du finder dem under punktet bestyrelse/referater (her).