Indkaldelse til generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til den 56. ordinære generalforsamling i Lodbjerg Hede Grundejerforening.

Afholdes i Holmsland Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing.

 

Lørdag den 12. august 2023

Vi starter kl 9:30 med kaffe og rundstykker. Herefter Generalforsamling kl. 10:00.

 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning v/Michael Nielsen
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse v/Poul Jørgensen
 5. Valg af revisor
 6. Forslag om vedtægtsændringer i 3 dele (stillet af bestyrelsen)
 7. Forslag om særskilt afstemningsprocedure for punkt 8 på dagsordenen (stillet af bestyrelsen)
 8. Forslag om asfaltering af Lodbjerg Hede Vej (stilet af Bjarne Tholsgaard)
 9. Fremlæggelse af budget og næste års kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
 10. Valg af bestyrelse
 11. Eventuelt

 

Vedr. punkt 5 valg af revisor

Pernille Bjerg er på valg – modtager genvalg

Achim Rasmussen – er revisor også næste år

 

Vedr. punkt 10 valg af bestyrelse

Michael Nielsen er på valg – modtager genvalg

Johannes Kragh Jensen er på valg – modtager genvalg

Tina Hoel – er bestyrelsesmedlem også næste år

Hans Henrik Rasmussen – er bestyrelsesmedlem også næste år

Poul Jørgensen – er bestyrelsesmedlem også næste år

 

Af hensyn til bestilling af forplejning OPFORDRER bestyrelsen til at man tilmelder sig generalforsamlingen ved at skrive en mail til generalforsamling@lodbjerghede-gr.dk med angivelse af sommerhusadresse og hvor mange man kommer.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen