Nyhedsbrev april 2023

Til alle medlemmer af Lodbjerg Hede Grundejerforening

 

Bestyrelsen har holdt møde d. 1. april og referatet er at finde på hjemmesiden. Nyhedsbrevet indeholder udvalgte emner og informationer fra mødet.

Lupinsøen bliver tidligst renset til september.

Senest har der været vejsyn; på Sivsangervej, Brunbjergvej, lidt af Klevevej og Rørsangervej. Der udbedres af forsyningen når vejret er bedre.

Der er lagt et kort på hjemmesiden over flis og grus depoter, som der må tages af til at udbedre huller på stikveje.

Ved vand på egen grund skal folk selv betale for at få spulet dræn. Faskiner til overfladevand skal man søge kommunen om at nedgrave.

Der er ved at blive udarbejdet et kort med oversigt over dræn og grøfter.

Der arbejdes på at få klassificeret Lodbjerg Hede Vej til en stillevej og få sat fartdæmpende skilte og chikaner op.

Der bliver udarbejdet et kort over området, med markerede gangstier og legepladser. Ligeledes vil der blive lavet en plakat med piktogrammer, til oplysning af vigtige informationer til ejere og lejere. Det vil blive sendt til udlejningsbureauer og lagt på hjemmesiden.

Der vil blive sat nye pæle med piktogram ved gangstier.

Petanquebanen ved Sivsangervej søges udbedret.

Husk at lade os vide, hvor der er behov for beskæring og andet der skal gøres noget ved akut eller på arbejdsdagen, og at alle er velkomne til at tage en grensaks med ud på gåturen og klippe langs stierne.

Udsendelse af indkaldelse til arbejdsdagen den 13/5 udsendes om ca. en uge.

Nyhedsbrevet kan ikke besvares. Ved henvendelse til bestyrelsen skal man gå på hjemmesiden og sende mail med spørgsmål til rette bestyrelsesmedlem. Tak!

Med venlig hilsen

Bestyrels