Referat fra bestyrelsesmøde 15-6-2023

Bordet rundt – hvor står vi ift. sager siden sidste møde?

Det drejer sig om de henvendelser der har været, status på igangværende opgaver, samt hvad der blev aftalt ved sidste møde.

FRAVÆRENDE: Johannes

 

Gennemgang af sidste referat samt status:

 • ARBEJDSDAGEN, gik godt, vejret var med os, og som sædvanligt nåede vi at få gjort mange gode ting. Fremadrettet ønsker vi at gøre det mere interessant for deltagerne og gerne dem med børn – Næste forår vil vi leje pølsevogn, låne slush ice maskine og popkornmaskine for at trække flere folk til.
 • Lupinsøen – petanquebanen/volde ved legeplads – HH har talt med Lars (Holmsland maskinstation) som snarest sætter en sten til hindring for tilkørsel af biler og ordner petanquebanen. Voldene tilplantes når vejret tillader, det er for tørt nu. Lupinsøen renses sidst i august, start september. Plænen er træls, men gødning, regn og tålmodighed vil hjælpe og HH vil tage sig af det første.
 • Skilte – det har haft god effekt at kontakte firmaer og ejendomsmæglere. Området er ikke længere skæmmet af skilte
 • Kort –- Poul har kontakt til Geopartner og rykker for kortet.
 • Info plakat – under udarbejdelse
 • Brandmyndighed – info på FB og linke til hjemmesiden. Tina prøver at kontakte kommunen for mere specifikke retningslinjer for vores område.
 • Tinglysning af Jorden ved Toves andedam – tages op senere
 • Fartdæmning på Lodbjerg Hede Vej– der er kommet svar på hvilke type chikaner der må stå, hvor og med hvilken afstand. Vi ønsker forbudstavler på 20 km i timen, bl.a. pga. støvgener.  Vi accepterer de chikaner de anviser – Michael kontakter Christoffer
 • Det dybe hul ved Rørsangervej/Klevevej – Michael kigger på det.
 • Kortlægning af dræn – Michael taler med Henrik om dræn på Pilesangervej. Med hensyn til stier så kommer der en sti på tværs fra stikvejen Rørsangervej 22-24 til stikvejen Løvsangervej 15-21. Og der kommer en for enden af vejen Når vejen er færdig, så har Michael et møde med Henrik, hvor de gennemgår om det er som vi gerne vil have det, så vejen kan indgå i grundejerforeningen, og vi kan begynde at vedligeholde på vejen.
 • Vejsyn – udsat til 2024. Risbjergvej og til nordsiden. Til juni 23 udbedre de fejl på veje hvor der har været syn.
 • Der opstår forvirring omkring Lodbjerg Hede Vej, eller Gl. Landevej, da den optræder med begge navne. Søger du på internettet (gps og krak) er der ikke noget der hedder Lodbjerg Hede Vej, der hedder samme vej Gl. Landevej. Men fysisk i området stå der skilte med Lodbjerg Hede Vej.

Svar fra kommunen: Ajourføring af kort – det er bare så træls en sag – vejafdelingen har kendskab (”desværre”) til, at de gratis offentlige tilgængelige grundkort via Krak og Google Maps ikke passer med virkeligheden, altså kommunens grundkort – vi prøver løbende at sende anmodninger ind men lige lidt hjælper det.

 • Brandfare skilte + branddaskere, er der nogle der er knækket? – Der er 2 på Brunbjergvej som skal skiftes. – Johannes
 • Nye punkter:
 • Partshøring på ændring af vejnavn – Poul sender svar.
 • Standardsvar på henvendelser vedr. markedsføring / reklame – ligesom vi frabeder os skilte ønsker vi heller ikke ekstern reklame på FB. – Tina
 • En hyppig spørgsmål og svar side på hjemmesiden – FAQ – udarbejdes i efteråret.
 • Opbevaring af telt, branddaskere og skilte mm. – Michael har talt med Torben, som har et rum på 3,4 m2, det vil koste 1100 kr pr. halvår.

Det siger vi ja tak til.

 • Generalforsamlingen:
 • Valg
 • P-pladsen ved Mågedalen
 • Ændring af vedtægter
 • Info om kort over området, samt info plakat
 • Årsberetning om bestyrelsen arbejde
 • Indkomne forslag

Faste punkter:

 • Økonomi – budget ændring – der er flyttet penge fra kontoen af dræn og grøfter til vedligeholdelse af veje.

Punkter til næste møde: d. 5. august kl. 10.00 hos Michael.

 • Beretningen og generalforsamling