Nyhedsbrev juni 2023

Til alle medlemmer af Lodbjerg Hede Grundejerforening

 

Bestyrelsen har holdt møde d. 15. juni og referatet er at finde på hjemmesiden. Nyhedsbrevet indeholder udvalgte emner og informationer fra mødet.

 

ARBEJDSDAGEN, gik godt, vejret var med os, og som sædvanligt nåede vi at få gjort mange gode ting. Fremadrettet ønsker vi at gøre det mere interessant for deltagerne og gerne dem med børn.

 

Det er meget tørt og brandfaren er reel. Vi opfordrer folk til at få fjernet døde træer og kvas der ligger på egen grund og også gerne på fælles områder, og ellers ikke bruge det som hegn eller afskærmning. Plant hellere nye træer.

Vi vil kontakte kommunen for mere specifikke retningslinjer for brug af ild i for vores område.

 

Petanquebanen/volde ved legeplads på Sivsangervej–petanquebanen bliver ordnet. Voldene tilplantes når vejret tillader, det er for tørt nu. Lupinsøen renses sidst i august, start september. Plænen er træls, men gødning, regn og tålmodighed vil hjælpe.

 

Vi har med har god effekt kontaktet firmaer og ejendomsmæglere. Området er ikke længere skæmmet af skilte. Kommunen har været behjælpelig med anvisninger, som der kommer et link til på hjemmesiden.

Fartdæmpning på Lodbjerg Hede Vej– der er kommet svar på hvilke type chikaner vi må sætte op, hvor og med hvilken afstand. Vi ønsker forbudstavler på 20 km i timen bl.a. pga. støvgener.

Lodbjerg Hede Vej og Gl. Landevej er den samme vej. Ændringen slår desværre bare ikke igennem på internettet, ved fx krak og google maps, trods gentagne opfordringer fra kommunen. Vejen er omdøbt til Lodbjerg Hede Vej og Gl. Landevej er det navn vi skal undgå at bruge.

 

Nyhedsbrevet kan ikke besvares. Ved henvendelse til bestyrelsen skal man gå på hjemmesiden og sende mail med spørgsmål til rette bestyrelsesmedlem. Tak!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen